The urge to classify

David Sobel från EFF har skrivit en mycket intressant krönika som behandlar hur myndigheterna i USA har som praxis att hemligstämpla enorma mängder dokument som inte behöver vara hemliga och vilken effekt det får på definitionen av hemlig information.

Ett citat från Potter Stewart, en ledamot av Högsta Domstolen, under fallet med “the Pentagon Papers” 1971 säger det mesta om hur skadligt detta överdrivna hemligstämplande är:

“when everything is classified, then nothing is classified, and the system becomes one to be disregarded by the cynical or the careless, and to be manipulated by those intent on self-protection or self-promotion”

Det som Sobel också sätter fingret på är hur President Obama fullständigt har misslyckats att uppfylla ett av sina stora vallöften, nämligen det om transparens och öppenhet i myndighetsutövande. Häxjakten på WikiLeaks och dess sympatisörer visar även den hur långt regeringen Obama har kommit bort från de ideal som fick honom invald.

Published by

Jakob Sjögren

Sad and such..