PATRIOT Act och dess konsekvenser för din och min data.

Det har undersökts av journalister sedan en tid tillbaka, men nu i dagarna fick frågan klart större uppmärksamhet i och med Microsofts lansering av sin molntjänst Office 365.

Det som har framkommit är att eftersom Microsoft är ett USA-baserat företag så lyder det, och dess dotterbolag, under amerikanska lagar, däribland dem PATRIOT Act.
PATRIOT Act ger bland annat myndigheter i USA rätt att begära ut data från företag, men sådana lagar finns även inom EU och dess medlemsländer, det som har blivit kontroversen här är att en förfrågan genom PATRIOT Act kan innehålla en klausul om att ägaren av den efterfrågade informationen inte blir meddelad om myndigheternas begäran vilket direkt strider mot EU:s dataskyddsdirektiv.

Parlamentariker från EU Parlamentet pressar nu kommissionen om den anser att amerikanska lagar kan få tillåtas att drabba EU:s medborgare på detta vis.
Det är en väldigt intressant fråga rent principiellt då molntjänster blir mer och mer populära och de allra flesta av oss som har en “närvaro” online finns redan i moln baserade i USA.

Det ska bli intressant att se hur Viviane Reding reagerar på det här, och i förlängningen hur EU hanterar frågan.
PATRIOT Act var en dålig lag när den kom till, det var sorgligt att Obama förlängde den, och den bör avskaffas eller reformeras å det grövsta.

Utbrett missbruk av FBI.

EFF rapporterar här att FBI mellan 2001 och 2008 har det skett ett utbrett missbruk av den tillgång till medborgares personliga data som samlats in i stor mängd efter 9/11.

Bland annat har det tagit ungefär två år från det att övergreppet skedde till det att ärendet kom till nämnden som ska stävja missbruk.

Man undrar ju hur många likheter som föreligger jämtemot våra egna myndigheter; att telefonavlyssning och buggning har ökat i stor mängd vet vi (om våra poliser har skött allting korrekt här är ju svårt att veta, men det är inte alltför långsökt att anta att ändamålen har fått helga medlen i Sverige också…), men hur den jättelika mängd data som staten numera samlar in om oss hanteras och hur kontrollorganen beivrar missbruk bör undersökas noga.

Storbritannien och Storebror.

The Telegraph skriver om det återupptagna förslaget att övervaka all kommunikation som sker med tekniska medel (e-post, telefon, sms, surfning, etc.).

Precis som i fallet med Obama-administrationen så kommer förslagen från en ny regering som tidigare lovat att begränsa onödig och kränkande övervakning.
Man börjar ju undra om den här elfte september-sjukan någonsin kommer att botas, för i nuläget så verkar det som om de flesta västregeringar ger sig fan på att montera ner de friheter och rättigheter som byggts upp under det senaste seklet.

Tragiskt är bara förnamnet.

EU-parlamentet har antagit Written Declaration 12/2010!

För ett par dagar sedan antog en majoritet av parlamentarikerna i EU-parlamentet Written Declaration 12/2010!

Klart glädjande för medborgare i EU att en majoritet av parlamentet vill ha transparans i ACTA förhandlingarna och rättigheter bibehållna för EUs medborgare.
Smolk i bägaren att endast 11 av 18 ledamöter från Sverige skrev under…

Hoppas att det håller i sig när det blir skarpt läge!

Tipstack till EFF

The Digital Surveillance State: Vast, Secret, and Dangerous.

Cato Unbound har en person vid namn Glenn Greenwald skrivit en mycket tänkvärd och kritisk krönika.

Rubriken säger det mesta och han tar upp ämnen som jag lyft fram i tidigare inlägg.
Det är verkligen sorgligt att nästan inga kongressledamöter eller senatorer reagerar och gör uppror mot detta som förmodligen är det största hotet mot ett fritt och öppet samhälle.

Obama gör oss besvikna, igen.

The Washington Post rapporterar att Vita Huset vill utöka FBI’s möjligheter att snabbt och enkelt (dvs utan att blanda in några domstolar…) få ut information om personers internetanvändande.

Mellan 2003 och 2006 gjordes det nästan 200.000 besställningar på privat information av federala myndigheter! Detta vill Vita Huset utöka så att ännu fler personer blir övervakade utan laglig översyn!

Obama gick till val på att göra upp med den gamla administrationens drakoniska och medborgarrättsvidriga lagar som The Patriot Act och i ovanstående fall the Electronic Communications Privacy Act, tyvärr har han inte levt upp till sina vallöften och ambitioner i detta område.

Övervakning av medborgare?

Chicago Tribune skriver att en domstol kommit fram till att polisen i Wisconsin får övervaka vem som helst med hjälp av GPS sändare, det spelar ingen roll om personen i fråga är misstänkt för något eller inte och det behövs inte inhämtas något tillstånd från en domstol.

Kort sagt menar domstolen att eftersom man kan utföra samma övervakning genom att visuellt följa efter personen/bilen så räknas det inte som ett intrång…

Det här lär väl sannolikt komma på skam i högre instanser, men som vanligt visar det på att folk aldrig verkar tänka på vad system uttänkta med goda ambitioner kan få för konsekvenser.